2011 yılında atık toplama ve ayırma faaliyetlerine başlamış olan şirketimiz özellikle serbest bölgelerden atık ithali konusunda uzmanlaşmış olup, 2012 yılında İzmir Serbest Bölgesinde (Menemen) ve 2015 yılında da İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinde atık işleme konusunda faaliyet ruhsatı almış bulunmaktadır.

  Firmamız hizmetlerini hızlı ve kaliteli yürütebilmek amacıyla yeterli miktarda atık taşıma, yükleme ve işleme araç parkurunu oluşturmuştur. Menemen tesislerinde tehlikesiz atıklar ve ambalaj  atıklarına  ilaveten  ayrıca
15.01.10 atık kodlu tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar  için geri kazanım lisanslı tesisini  kurmuştur. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Şubemizde ise Tehlikesiz Atıkların Toplama ve  Ayırması  faaliyeti geniş konteynır , araç ve  pres   parkurumuzla  yerine  getirilmektedir.

  Firmamız serbest bölgeler dışında Kocaeli ve İstanbul illerinde muhtelif fabrikaların metal ve plastik atıklarını toplama hizmetini yerine getirmektedir. Bu hizmetlerin gereği olan konteynır temini ve yükleme boşaltma işlemlerini ücretsiz sunmaktadır.

  Faaliyetlerimiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığımız  izin ve  belgeler Çevre Belgelerimizde  görülebilir.

Artı Bilişim