Atık Toplama ve Ayırma Faaliyetlerimiz
( Atık Toplama Ayırma Belgelerimizin Kapsamı )

KOD

ATIK ADI KOD ATIK ADI
07 02 13 Atık Plastik 17 04 03 Kurşun
12 01 01 Demir Metal Çanakları ve Parçacıkları 17 04 04 Çinko
12 01 02 Demir Metal Toz ve Parçacıkları 17 04 05 Demir ve Çelik
12 01 03 Demir Dışı Metal Çapakları ve Talaşları 17 04 06 Kalay
12 01 04 Demir Dışı Metal Toz ve Parçacıkları 17 04 07 Karışık Metaller
16 01 17 Demir Metaller 19 12 03 Demir Metali
16 01 18 Demir Olmayan Metaller 19 12 04 Demir Dışı Metaller
17 01 19 Plastikler 20 01 39 Plastikler
17 04 01 Bakır, Bronz, Pirinç 20 01 40 Metaller
15.01.10 Tehlikeli mad. kalıntılarını içeren ya da kontamine olmuş amb. 17 04 02 Alüminyum

DİĞER KODLAR ÇEVRE BELGELERİMİZDE GÖRÜLMEKTEDİR.

       

Değerlendirilebilir atıkları ekonomiye geri kazandırır.

Tasarım ve Hosting Artı Bilişim